Általános szerződési feltételek (ÁSZF) – Üzletszabályzat

A shop.redmobil.hu webáruházat üzemeltető vállalkozás adatai:
Cégnév: Infinte-Red Kft.
Székhely: 1163 Budapest, Kishalom utca 13.
Cégjegyzékszám: 01-09-187479
Adószám: 24882592-2-42
Üzleti tevékenység helye(i):

Cím: 1113 Budapest, Bartók Béla út 152. (Griff irodaház 4. emelet 419-es iroda)

Panaszkezelési hely (Ügyfélszolgálat):

Cím: 1113 Budapest, Bartók Béla út 152. (Griff irodaház 4. emelet 419-es iroda)

Email: info@redmobil.hu

Tárhelyszolgáltató
Név: Dalhart Informatikai Zrt.
Cím: 1097 Budapest, Dandár utca 25. fszt.ü. 004.
Email: lista @ dalhart . hu

webcím: shop.redmobil.hu

1. Bevezetés

1.1 Felhívjuk kedves látogatóink figyelmét arra, hogy internetes oldalunk használatát megelőzően olvassák el jelen általános szerződési feltételeinket, mert annak használatával a felhasználó automatikusan elismeri, elfogadja változatlan formában az abban rögzített feltételeket (Üzletszabályzatot)

1.2 Az Áruházban forgalmazott valamennyi termék vonatkozásában Eladónak az Infinite-Red Kft. minősül.

1.3 Az Áruházban Vásárlónak minősülő az, aki az elektronikus úton, az Interneten keresztül ad le megrendelést a shop.redmobil.hucímen, az Eladó internetes honlapján.

A Vásárlók közül fogyasztónak minősül a Ptk. 8:1§ (1) bekezdés 3. pontja szerint a szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. 

A szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy a Ptk. 8:1§ (1) bekezdés 4. pontja szerint vállalkozásnak minősül. A hatályos jogszabályok értelmében a fogyasztói szerződésekre speciális rendelkezések vonatkoznak. Felhívjuk Vásárlóink figyelmét, hogy jogaik és kötelezettségeik eltérőek attól függően, hogy fogyasztónak minősülnek-e vagy sem.

1.4. Aki cselekvőképességét illetően a másik felet megtéveszti, ezért felelősséggel tartozik és felelőssége alapján a szerződés teljesítésére kötelezhető.

1.5. Az Eladó törekszik arra, hogy a Vásárló minden szükséges információt és minden lehetséges segítséget megkapjon az Áruházban történő vásárlással kapcsolatban.

Termékkínálat 

2.1. Az Áruházban az Eladó által forgalmazott, a Termékkatalógusban szereplő telekommunikációs cikkek és ezek kiegészítői rendelhetők meg elektronikus úton.

2.2. A Termékkatalógusban a termékek termékcsoportokba rendezve találhatóak.

2.3. A Termékkatalógusban az egyes termékek megjelölése és lényeges tulajdonságainak leírása a gyártó termékleírása szerint történik. A termékleírás esetleges pontatlanságáért az Eladó nem vállal felelősséget.

2.4. A Termékkatalógus a kiválasztott cikk mellett feltünteti a termék vételárát bruttó formában. Amennyiben a Termékkatalógus a kiválasztott termék mellett nem tartalmaz árfeltüntetést, az érintett termék aktuálisan nem rendelhető meg. A termék az árfeltüntetés esetleges hiánya esetén sem rendelhető meg ingyen.

2.5. Az Eladó fenntartja az Áruház oldalain közzétett árak változtatásának jogát azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

2.6. Az Eladó a már megrendelt termékek vételáránál is fenntartja a változtatás jogát adatbeviteli hiba esetén.

2.7. Az Eladó gondoskodik arról, hogy az Áruházban forgalmazott termékek megfeleljenek a hatályos jogszabályokban előírt forgalombahozatali előírásoknak. Az Eladó gondoskodik arról, hogy a Vásárló a megrendelt termék rendeltetésszerű használathoz, a felhasználáshoz szükséges tájékoztatást megkapja. Az Eladó valamennyi, az Áruházban forgalmazott termékhez magyar nyelvű használati-kezelési útmutatót mellékel.

2.8. Az Eladó minden vásárlásról a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő számlát állít ki. A szállítás feltételeiről és a kiszállítás díjszabásáról 5.4 pontok adnak tájékoztatást. A készülékek vételárán és szállítási költségeken kívül az Eladó további költségeket nem számít fel.

2. Általános rendelkezések

A jelen szerződéses feltételek az Infinte-Red Kft. elektronikus, on-line boltjában történő vásárlásra érvényesek, a jelen feltételek alapján kötött szerződés elektronikus úton történő szerződéskötésnek minősül. Kizárólag 18 éven felüli személyek megrendeléseit áll módunkban elfogadni, és a megrendelt termékeket a szállítás során kizárólag 18 éven felüli személyeknek áll módunkban átadni. A vásárláshoz a honlapon történő regisztráció szükséges. A jelen szerződéses feltételek elfogadásával és a megrendeléshez szükséges adatok megadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Infinte-Red Kft. a személyes adatait a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező adatvédelmi tájékoztatónak megfelelő módon kezelje, feldolgozza. A szerződés nyelve magyar.

3. Vásárlási feltételek

Regisztráció

3.1 A shop.redmobil.hu oldalon a webáruház részen a termék(ek) virtuális kosárba tételével lehet kezdeményezni a vásárlást. Amennyiben egy még nem regisztrált felhasználó próbál vásárolni, az összeválogatott termékek kifizetésének kezdeményezését a „Kosár megtekintése” menüpontból érheti el. Az elfogadott kosártartalom esetén a „Tovább a pénztárhoz” menüpontra kattintva a megnyíló oldalon megadhatja a számlázási adatokat, a kapcsolattartási adatait és egy kiválasztott jelszót. Ez alkalommal a regisztráció is elvégzésre kerül. A megrendelő a webshopban történő regisztrációjával kijelenti, hogy a jelen ÁSZF és a webshopon közzétett adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezeléshez hozzájárul.

3.2 A regisztráció során az Eladó tiszteletben tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogát és ezzel kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint jár el. Az adatvédelemmel kapcsolatos bővebb tájékoztatás az ADATVÉDELMI NYILATKOZAT menüpont (http://shop.redmobil.hu/Adatvedelmi-nyilatkozat.pdf) alatt található meg.

3.3 Az Eladó a hibásan kitöltött regisztrációs adatlapot érvénytelennek tekinti. Az érvénytelen regisztrációs adatlap nem jelent kötelezettséget az Eladóra nézve. Az Eladó továbbá semmilyen formában nem vállal felelősséget a Vásárló által helytelenül megadott adatokból eredendő téves teljesítésért.

3.4 A regisztráció során megadott adatokhoz a Vásárló bármikor jogosult hozzáférni és megváltoztatni, feltéve, hogy a változások a valóságnak megfelelnek. A Vásárló jogosult továbbá a regisztráció során megadott adatait törölni, vagy töröltetni az Eladóval. A Vásárló kérésére törölt adatok az Eladó szerződésszerű teljesítését akadályozhatják vagy lehetetlenné tehetik, ezért az Eladó semmilyen formában nem vállal felelősséget azért, ha a Vásárló megrendelését azért nem tudja teljesíteni, mert a Vásárló a regisztráció során megadott adatait törölte vagy töröltette.

3.5. A sikeres regisztrációról a Vásárló visszaigazolást kap a regisztráció során megadott email címre.

4. Megrendelés menete

4.1 A shop.redmobil.hu weboldalon van lehetőség kiválasztani a megrendelni kívánt terméket és darabszámot. A megrendelni kívánt termékek kiválasztását követően a „Kosár megtekintése” gombra kattintva lehet ellenőrizni és módosítani a kosár tartalmát. A kosár tartalmának ellenőrzését követően a „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva a megrendelő adatait kell kitölteni; a csillaggal megjelölt adatok kitöltése kötelező. Ugyanezen az oldalon választhatja ki a szállítás és fizetés módját is. A rendelési adatok kitöltését és ellenőrzését követően a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva küldheti el megrendelését. A „Megrendelés elküldése” gombra kattintás egyúttal a jelen szerződéses feltételek kötelező érvényű elismerésének is minősül. A pontatlan, illetve hibás adatok megadása miatt felmerült esetleges késedelemért, szállítási nehézségekért a bárminemű felelősséget az Infinite-Red Kft. kizárja. A szerződés a megrendelés visszaigazolásával jön létre, mely visszaigazolást az Ön által megadott e-mail címre küldjük. Amennyiben 48 órán belül nem kap e-mail útján visszaigazolást, mentesül az ajánlati kötöttség alól.

4.2 A megrendelés visszaigazolást követően az Eladó megkezdi a megrendelésben megjelölt termékek begyűjtését a központi raktárkészletből. Amennyiben a megrendelt termék az Eladó központi raktárkészletéből hiányzik, az Eladó a megrendelést követő 48 órán belül megküldött emailben tájékoztatja a Vásárlót. A Vásárlónak ebben az esetben lehetősége van megrendelését módosítani. A Vásárló jogosult az elküldött megrendelés módosítására illetve visszavonására akkor is, ha ez nem a megrendelt termék hiányával függ össze. Ebben az esetben a megrendelés módosítására illetve visszavonására a rendelést követő 24 órán belül van lehetőség. A megrendelés módosítása a kiszállítás időpontját módosíthatja.

4.3 Az Eladó és a Vásárló között nem jön létre írásbeli szerződés. Az elektronikus úton megkötött szerződés a felek között akkor jön létre, amikor az Eladó a Vásárló megrendelését – figyelembe véve annak a 4.2 pont szerinti esetleges módosításait – a Szállítási értesítővel visszaigazolta. A szerződés nyelve magyar. Az elektronikus úton megkötött szerződést az Eladó nem iktatja/rögzíti, de a megrendelés adatait tárolja. A szerződés utóbb a Vásárló megrendelését visszaigazoló email és a Szállítási értesítő alapján lesz visszakereshető és hozzáférhető.

5. Kiszállítás feltételei

5.1 Az Eladó az Áruházban megrendelt termékek kiszállítását kizárólag Magyarország területén vállalja. A termékek Magyarország határain kívül történő kiszállítása nem lehetséges, a határon túlra történő megrendelés esetén az Eladó megrendelést jogosult törölni, egyidejűleg a Vásárlót emailben tájékoztatja a megrendelés törléséről. Az ezzel kapcsolatban esetlegesen felmerülő problémákért az Eladó felelősséget nem vállal.

5.2 A megrendeléseket az Eladó max. 60 napos szállítási határidővel teljesíti (kivéve a Vásárló kérése alapján egyedileg konfigurált termékeket, melyek szállítási idejéről Eladó a Vásárlót külön tájékoztatja). A kiszállítást megelőzően az Eladó a Szállítási értesítőben, telefonon vagy emailben egyezteti a Vásárlóval a kiszállítás időpontját. A Vásárló felelőssége gondoskodni arról, hogy az egyeztetett időszakban a csomag átvételét biztosítsa.

5.3 Átvétel

a. Személyes átvétel: a megrendelt termékeket – választása szerint – személyesen átveheti az Infinite-Red Kft. üzlethelyiségében (cím), nyitvatartási időn belül (hétfőtől péntekig 8-17ig), előzetesen telefonon egyeztetett időpontban. Személyes átvétel esetén kiszállítási díj nem kerül felszámításra. Az átvételre a megrendelés visszaigazolásától számított 5 napon belül van lehetőség. Amennyiben a termék átvételére a megrendelés visszaigazolásától számított 5 napon belül nem került sor, úgy a szerződés lehetetlenül, a megrendelt termék visszaszállításra kerül a logisztikai központba újraértékesíthető/megrendelhető státuszba helyezve azt.

b. Kiszállítás futárszolgálattal: ld. részletesen az 5.4 pont

 

A Royal Futár futárszolgálattal történő kiszállítás történhet utánvétes (azaz futárnál történő) fizetéssel, vagy az internetes felületen bankkártyás előre fizetéssel, illetve előre utalással. A kiszállítás egyéb feltételeire minden esetben a Royal Futár futárszolgálat üzletszabályzatában és hirdetményeiben rögzített feltételek irányadók.

5.4  Kiszállítási információk, a szállítás díjszabása

A shop.redmobil.hu weboldalon kiszállítással megrendelt termékeket a Royal Futár futárszolgálat szállítja ki (telephelye: 1097 Budapest, Gubacsi út 32).

A Royal Futár futárszolgálat által a címzetteknek fenntartott ügyfélszolgálat telefonszáma munkanapokon 7:00-20:00 óráig: +361216-3606 ; +36 20/30/70 216-3606

e-mail: ugyfelszolgalat@royal.hu

Egy termék vásárlása esetén a kiszállítás díja bruttó 1.300.- forint.

Rendelésenként bruttó 50.000,- Ft fölötti vásárlás esetén a házhoz szállítás ingyenes. Csomagolási költséget nem számítunk fel.

5.4.1 Az Eladó a kiszállítást a megrendelésben megjelölt szállítási címre kézbesíti. A Vásárló köteles kézbesítési címként olyan címet megadni, ahol a megrendelt termék átvételét biztosítani tudja. A pontatlanul vagy hibásan megadott kézbesítési címből eredő szállítási késedelemből, vagy a kézbesítés esetleges lehetetlenüléséből eredő károkért az Eladó semmilyen felelősséget nem vállal.

5.4.2 Az Eladó elsődlegesen a Vásárló által megadott regisztrációban megjelölt személy részére kézbesíti a megrendelt terméket. Más személy részére csak abban az esetben jogosult a terméket kézbesíteni, ha teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással rendelkezik a csomag átvételére és a meghatalmazást a kézbesítéskor a szállító részére átadja. Az Eladó illetve a szállító nem köteles a meghatalmazás valódiságát ellenőrizni.

5.4.3 A Vásárló a csomag kézbesítésekor köteles a csomagot tételesen ellenőrizni, és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Hiánytalan kézbesítést tartalmazó átvételi elismervény esetén mennyiségi hiányosságokra vonatkozó reklamációkat az Eladó nem fogad el.

5.4.4 Amennyiben a Vásárló megtagadja a csomag átvételét, úgy köteles a kísérőokmányban feltüntetni az átvétel megtagadásának okát (pl. elállás). Amennyiben a Vásárló nem jelöli meg a kézbesítéskor az átvétel megtagadásának okát, úgy az Eladó felé a továbbiakban semmilyen, a termékkel vagy a megrendeléssel kapcsolatos reklamációt nem jogosult érvényesíteni. Az átvétel indoklás nélküli megtagadása esetén a szállítási költségek a Vásárlót terhelik.

5.4.5 A Vásárló a csomag kézbesítésekor köteles ellenőrizni, hogy a számlában feltüntetett tételek a valóságban megegyeznek-e a megrendelt és kiszállított termékekkel. Probléma esetén a Vásárlónak 24 órán belül fel kell venni az Eladó Ügyfélszolgálatával a kapcsolatot, a hiba elhárítása érdekében.

5.4.6 A szállítás meghiúsul, ha (i) akár az első szállítás megkísérlésével is megtagadják az átvételt, mely esetben második szállításra nem kerül sor, ha (ii) a második szállítás alkalmával sem veszi át senki a megrendelt árut a szállítás helyeként megadott címen. A szállítás meghiúsulása esetén a szerződés lehetetlenül, melyről e-mail útján értesítjük.

5.4.7 Amennyiben a kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, ennek tényéről a Szállító emailben vagy telefonon értesíti a Vásárlót. Az ismételt kiszállításért az Eladó (Szállító) külön szállítási díjat jogosult felszámítani.

Külföldre történő megrendelést sajnos nem áll módunkban teljesíteni.

6. Fizetési feltételek

6.1 Fizetési feltételek, árak

Az alábbi fizetési módok közül választhat, melyet a vásárlási, megrendelési folyamat véglegesítésénél tud kiválasztani:

  1. Személyes átvétellel történő vásárlás esetén készpénzzel, az átvételkor
  2. Utánvétes vásárlás és kiszállítás esetén a futárnál készpénzzel, az átvételkor
  3. Bankkártyával történő fizetés lehetősége (rövidesen)
  4. Előre utalással a következő bankszámlaszámra : 10702301-69855384-5110005 (a közlemény rovatba kérjük írja be a megrendelő nevét )

Áraink minden esetben forintban értendők, bruttó árakat jelentenek, és tartalmazzák az Áfát. Bankkártyás fizetésre kizárólag a megrendelés véglegesítésekor az internetes felületen van mód, sem a személyes átvétel során, sem a futárral történő kiszállítás esetén nincs erre lehetőség.

A termékek ára a szállítási költségeket nem tartalmazza. Az Infinite-Red Kft. a termékeket a vételár hiánytalan kiegyenlítése esetén, annak feltételével adja át, addig a tulajdonjogot fenntartja.

A vásárlásról kiállított számla minden esetben a megrendelt áru átadásával egyidejűleg, a csomagolásban kerül átadásra.

6.1.1 Számlázásra vonatkozó rendelkezések – Elektronikus számlázás

A 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 175.§ 3. bek. pontjával összhangban a számlakibocsátásra kötelezett (Eladó) a vásárlási feltételek teljesülése esetén a vásárlásról minden esetben elektronikus számlát állít ki és haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló által választott fizetési móddal történő fizetést követő 1 munkanapon belül továbbítja azt a Vásárló felé, a Vásárló által, a regisztrációkor megadott elektronikus levelezési címre. Jelen ÁSZF elfogadásával a Vásárló kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi a számla elektronikus formában történő kiállítását és továbbítását jelen pontban említett jogszabályhely b) pontja értelmében. Jelen ÁSZF elfogadását felek egymás közti, kölcsönös és írásbeli megállapodásnak tekintik. Eladó mindazonáltal fenntartja magának a papíralapú számla kiállításának jogát.

6.2  A Szállító mindaddig nem köteles a megrendelt terméket a Vásárló részére átadni, amíg a Vásárló a megrendelt termék vételárát és szállítási díját ki nem fizette.

7. Hibás teljesítés esetére vonatkozó szabályok (Ptk. 6:157. §)

Hibás teljesítésnek minősül, ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem minősül hibás teljesítésnek, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte vagy ismernie kellett.

Az átvétel alkalmával a megrendelő azt köteles ellenőrizni, hogy a leszállított áru sérült-e. Amennyiben a szállítás során megrendelő ezt elmulasztja ellenőrizni, utólag nem támaszthat hibás teljesítéssel kapcsolatos igényt a szállításból eredő sérülésekből fakadóan.

8. Termékszavatosság (Ptk. 6:168.§)

Vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog (ezen alcím alkalmazásában: termék) hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója. A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

  • a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
  • a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
  • a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

9. Kellékszavatosság (Ptk. 6:159. §)

Szavatossági igényként elsődlegesen kijavítást, illetve ha ezt a megrendelt termék jellege nem teszi lehetővé, kicserélést kérhet, másodlagosan árleszállítást igényelhet, illetve elállhat a szerződéstől, azzal, hogy jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Kicserélés esetén 15 napon belül vállaljuk a kicseréléssel érintett termékek szállítását.

A megrendelt termékek minőségével kapcsolatos szavatossági igényét haladéktalanul, legkésőbb a szállítás napját követő két hónapon belül jelentheti.

Kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, az elévülési idő egy év.

10. Jótállás

A fogyasztót a 151/2003. (IX.22.) Korm. rend. alapján jótállási jog illeti meg a 10.000.- Ft eladási ár feletti, a Korm. rend. 1. sz. mellékletében feltüntetett ingóságok tekintetében [http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0300151.kor].

Ezen jótállási jog kizárólag a fogyasztónak minősülő vásárlókat illeti meg, a fogyasztónak nem minősülő személyek tekintetében, továbbá a fogyasztók által a Korm, rend. mellékletében nem szereplő ingóságok tekintetében az Infinite-Red Kft. szerződésen alapuló jótállási kötelezettséget nem vállal.

10.1 A Jótállás típusa és ideje

10.1.1 Kötelező jótállás

A hatályos jogszabályok rendelkezései szerint a 10 000 forintnál nagyobb eladási árú elektronikus hírközlő végberendezésekre, egyéb híradástechnikai készülékekre (mobiltelefonok, notebookok, modemek és eBook olvasók) és azok 10 000 Ft eladási ár feletti tartozékaira és alkotórészeire vállalunk 12 havi jótállást. 10 000 forintnál alacsonyabb összegért értékesített hírközlési végberendezéseknél abban az esetben vállalunk jótállást, ha a gyártó az adott termékkel kapcsolatban önkéntesen biztosítja azt, ekkor a jótállási feltételeket a gyártó határozza meg.

10.1.2 A gyártó által esetlegesen vállalt, kiegészítő jótállás

A kötelező jótállási idő a gyártó vállalása alapján kiegészülhet önkéntesen vállalt további jótállással, melynek feltételeit az egyes termékek, gyártók weboldalán, használati útmutatójában kerülnek feltüntetésre.

A gyártó által – a jogszabályban előírt, kötelezően biztosítandó jótálláson túlmenően – vállalt önkéntes kiegészítő jótállás feltételeit az adott termék gyártója határozza meg. A jótállást szabályozó, nem kötelező jogszabályi rendelkezések e körben nem alkalmazandók. Ezen típusú gyártói jótállás általában „korlátozott” vagy „kiegészítő jótállásként” kerül megjelölésre.

Amennyiben a gyártó kiegészítő jótállást is vállal, úgy azt a készülék, termék vásárlását követő 12 hónap után további 12 hónapos időtartamra vállalja. Ennek időtartama alatt a készülék (és tartozékainak) jótállási ideje nem hosszabbodik meg a javítás idejével, illetve nem indul újra, függetlenül a javítás módjától. A készülék tartozékaira, alkatrészeire pedig nem terjed ki a kiegészítő jótállás.

A mobiltelefon készülékek esetében vállalja a gyártó a termék vásárlását követő 12 hónap után további 12 hónapra a kiegészítő/korlátozott jótállást a gyártó vállalja.

A jótállás a jogosultnak a törvényből eredő jogait nem érinti.
A készülékre vonatkozó jótállás jellegéről és részletes feltételeiről kötelező jótállás esetén a Jótállási jegyen, illetve az egyes termékek és gyártók weboldalán, ügyfélszolgálatunkon tájékozódhat.
Felhívjuk a figyelmet, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a jótállásból fakadó jogok a kellék- illetve termékszavatosság körében az Önt megillető jogosultságoktól függetlenül megilletik

10.1.3 A teljes körű és a korlátozott jótállás tartalma

Korlátozott jótállás: csak a készülékre vonatkozik, annak tartozékaira nem.
Teljes körű jótállás: a készülékre és a készülékcsomagban lévő tartozékokra is kiterjed. A készülékre vonatkozó jótállás jellegéről a Jótállási jegyen, ügyfélszolgálatunkon, illetve egyes termékek weboldalán tájékozódhat. A kiegészítő (teljes körű vagy korlátozott) jótállás időtartama alatt a készülék (és tartozékainak) jótállása nem indul újra, függetlenül a javítás módjától.

10.2 A Jótállási igény érvényesítése

10.2.1 Az értékesítést követő 3 munkanapon belüli igény esetén:

Az értékesítést (online vásárlás esetén a kézhezvételt) követő 3 munkanapon belül tapasztalt rendeltetésszerű használatot akadályozó meghibásodás esetén a kötelező jótállás hatálya alá tartozó készülék cseréje kérhető az értékesítőtől (Infinte-Red Kft.,) Csereigény az alábbi telefonszámon, előzetes egyeztetés alapján lehetséges. Tel: 06-70-6009000

Felhívjuk figyelmét, hogy kizárólag abban az esetben végezhető el azonnal a csere, amennyiben a 3 munkanapon belül bejelentett hiba a helyszínen egyértelműen tapasztalható, a hiba a rendeltetésszerű használatot akadályozza és rendelkezésre áll a szükséges csere készlet. Készlethiány esetén kollégáink azonnal megrendelik számára a cserekészüléket és tájékoztatják arról, hogy várhatóan mikor tudja átvenni.
Amennyiben a készülék hibája nem tapasztalható, illetve az a rendeltetésszerű használatban nem akadályozza, úgy jótállási igényét az általános intézési szabályok szerint kerül rendezésre, bevizsgálásra és javításra.

10.2.2 Kötelező jótállás időtartama alatt:

Ha készüléke a vásárlástól, illetve kézhezvételétől 3 munkanapon túl, a kötelező jótállási időn belül, rendeltetésszerű használat mellett meghibásodik, akkor a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint érvényesítheti jótállási jogait. Így első lépésben lehetősége van díjmentes garanciális javításra, vagy adott esetben, ha az nem jelent aránytalan többletköltséget a kötelezett számára, akkor kérheti a készülék cseréjét.

A garanciális igény jótállási jeggyel, illetve a készülék számlájával érvényesíthető közvetlenül a gyártói márkaszervizben. Az Infinite-Red Kft. nem végez helyi szerviztevékenységet, vagyis az ügyfélszolgálaton leadott készüléket a gyártó márkaszervizébe küldjük, ahol a készülék vizsgálatát és szükség szerinti javítását, illetve jótállási igénye teljesítését elvégzik.
A hivatalos márkaszervizekről a készülék gyártójánál érdeklődhet, illetve a lentiekben rögzített elérhetőségeken (gyártói szervizek elérhetőségei).

A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti. A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot (az ÁFA törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát). Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetők.

A mobiltelefon készülékek esetében vállalja a gyártó a termék vásárlását követő 12 hónap után további 12 hónapra a kiegészítő/korlátozott jótállást a gyártó vállalja. További részletek a termékhez csatolt jótállási jegyen találhatók.

 

11. Elállás

Távollevők között kötött fogyasztói szerződés esetében a fogyasztót elállási (szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén felmondási) jog illeti meg. Fogyasztó a Ptk. 8:1§ (1) bekezdés 3. pontja szerint a szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. Vállalkozás a Ptk. 8:1§ (1) bekezdés 4. pontja szerint a szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

11.1 A fogyasztó 14 (tizennégy) napon belül indoklás nélkül jogosult elállni a szerződéstől. Ha szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szolgáltatás teljesítése megkezdődött, a fogyasztó a szerződés megkötésének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül indoklás nélkül jogosult felmondási jogát gyakorolni.

11.2 Az elállási idő az Eladótól megrendelt termék adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a fogyasztó, vagy a fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy:

– a terméket átveszi,

– több termék adásvételekor – ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik – az utoljára szolgáltatott terméket átveszi,

– több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételt vagy darabot átveszi,

Ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az elállási idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a fogyasztó, vagy a fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személyaz első terméket átveszi.

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 (tizennégy) nap elteltével jár le.

11.3 Amennyiben a fogyasztó az elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/ felmondási szándékát egyértelműen tartalmazó nyilatkozatát köteles eljuttatni postán az Eladó címére (1163 Budapest, Kishalom utca 13.), emailben a info@redmobil.hu címre, vagy személyesen az Eladó Ügyfélszolgálatán. Az elállás jogát a fogyasztó az alábbi [http://shop.redmobil.hu/Nyilatkozatminta_elallas_felmondas.pdf]-ról letölthető minta kitöltésével és e-mailen történő elküldésével/kifejezett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja.

11.4  A fogyasztó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a 11.2 pontban megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát. Az átvételtől számított tizennegyedik napon elküldött elállási/felmondási nyilatkozat érvényes, azaz határidőben elküldött nyilatkozatnak számít.

11.5 A fogyasztó elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

11.6. A fogyasztó az elállás/felmondás jogát nem gyakorolhatja a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 29.§-a értelmében az alábbi esetekben:

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében (pl. a Vásárló kérése alapján egyedileg konfigurált termékek), amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (pl. fülhallgató, kijelzővédő fóliák);

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.

A h) pontban meghatározott esetben az elállási jog a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre kiterjed.

11.7 Az elállási jog jogszerű gyakorlása esetén az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésttől számított 14 (tizennégy) napon belül köteles a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket (szállítási költség) visszatéríteni. Ez alól kivétel az a többletköltség, amely amiatt merült fel, hogy a fogyasztó az Eladó által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Értéknövelt szolgáltatás később kiegészíteni

11.8 Az elállási jog gyakorlása miatt a termék(ek) visszaküldésének közvetlen költségét a fogyasztó viseli. E költségek legmagasabb becsült összege: 20.000-Ft azaz Húszezer forint. A fogyasztót csak a visszaküldés költségei terhelik. Az Eladó ezen felül követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból, vagy a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő értékcsökkenés megtérítését.

11.9 Az Infinite-Red Kft. haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A visszatérítésre eltérő megállapodás hiányában ugyanolyan fizetési móddal kerül sor, ahogyan a megrendelés során történt. Az Infinite-Red Kft.-t azonban mindaddig visszatartási jog illeti meg, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

11.10 Az Eladó mindaddig visszatarthatja a 11.7 pont szerinti összeget, amíg a fogyasztó a terméke(ke)t vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni).

11.11 Az Eladótól megrendelt és átvett termék(ek)et a fogyasztó köteles az Eladó Ügyfélszolgálata számára indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni, vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 (tizennégy) napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

12. Csere

Csere az áru átvételétől számított 14 napon belül kérhető, azzal, hogy a visszaküldés és az újbóli csomagküldés költsége a megrendelőt terheli. Csak hiánytalan, felbontatlan, gyári csomagolású, nem használt terméket áll módunkban kicserélni.

  1. Vegyes rendelkezések 

13.1 Az Áruházban való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az Internet és az elektronikus kereskedelem lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és az esetlegesen felmerülő hibákra és potenciális veszélyforrásokra. 

13.2 Az Eladó semmilyen módon nem felelős az alábbiakban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

– az Interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat;

– bármilyen működési hiba az Internetes hálózatban, ami megakadályozza a Áruház akadálytalan működését és a vásárlást;

– bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon;

– bármely levél – független attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett – de főleg bármilyen adat elvesztése;

– bármely szoftver nem megfelelő működése;

– bármilyen programhiba, abnormális esemény, vagy technikai hiba következményei.

13.3 A Vásárló felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatokat a behatolóktól. Az Eladó internetes oldala bárki által szabadon elérhető, ezért Eladó semmilyen felelősséggel nem tartozik sem közvetett, sem közvetlen kárért, ami az Áruház weboldalához való csatlakozás miatt következett be.

13.4  Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén, vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, amit az ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozott, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa. Az Eladó ebben az esetben mentesül a megrendelés teljesítésének kötelezettsége alól és a teljesítés elmaradásáért kártérítési felelősséggel nem tartozik.

13.5  Az Eladó bármikor jogosult indoklás nélkül, egyoldalúan módosítani a jelen Üzletszabályzatban foglaltakat, továbbá a weboldalán közzétett bármely szabályt, feltételt és határidőt, ideértve különösen az internetes vásárlás feltételeit és szabályait, továbbá az árakat (a mindenkor érvényes listaárral összhangban) és a szállítási díjakat. A változás az Eladó internetes oldalán történt megjelenés időpontjától lép életbe, így az ez előtti megrendelésekre nem vonatkozik. A módosítás tényéről az Eladó az internetes oldalon tájékoztatja a látogatókat. A módosításról az Eladó a Vásárlókat nem értesíti külön és az értesítési kötelezettség elmulasztásáért nem tartozik felelősséggel.

13.6  Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely látogató rovására történt csalás miatt.

13.7 Abban az esetben, ha a valaki bármilyen formában megsérti a fenti Üzletszabályzatot, az Eladó jogosult érvénytelennek nyilvánítani az illető személy regisztrációját és/vagy megrendelését.

13.8 Az Eladó az Áruház internetes oldalán történt regisztrációnál megadott e-mail címen a hírlevélre feliratkozott Vásárlóknak a későbbiekben tájékoztatót küldhet akcióiról és újdonságairól (Hírlevél). A Hírlevél bármikor lemondható.

Adatvédelem

Az Infinite-Red Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései, valamint az adatvédelmi tájékoztatóban [http://shop.redmobil.hu/Adatvedelmi-nyilatkozat.pdf] foglaltak szerint végzi az adatkezelést.

  • Jogi nyilatkozat

Az Infinite-Red Kft. weboldalán megjelenő valamennyi tartalom (ideértve különösen az elhelyezett szöveges tartalmat, képeket, logokat, védjegyeket, grafikai megoldásokat) az Infinite-Red Kft. szellemi tulajdonát képezik, ezek szerzői, illetve védjegyjogi oltalom alatt állnak. Az Infinite-Red Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása hiányában a weboldalán megjelenő tartalom egy részét vagy egészét tilos másolni, reprodukálni, átalakítani, tárolni, felhasználni. A honlap tartalmának jogellenes használata polgári jogi és büntetőjogi következményeket vonhat maga után. Az Infinite-Red Kft. törekszik a honlap naprakész állapotban való tartására és az ott megjelenő adatok, információk pontosságára, ugyanakkor honlapon megjelenő esetleges téves információkért, a honlap működésének esetleges akadozásáért vagy leállásáért, továbbá az ebből a tényből keletkező károkért az Infinite-Red Kft. felelősséget nem vállal.

Panaszkezelés

Fogyasztói panasz esetén a panasz részletes leírását e-mailben vagy postai úton lehetséges megküldeni. Az Infinite-Red Kft. a panasz kézhezvételétől számított 30 napon belül kivizsgálja és írásbeli választ küld a panasszal egyező módon e-mailen vagy postai úton.

Amennyiben a panasz elutasításra kerül, a fogyasztónak minősülő vásárló Békéltető Testülethez fordulhat a panasz elutasításától számított 30 napon belül. A Békéltető Testület elérhetősége:

A Budapesti Békéltető Testület székhelye:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 21 31

honlap: www.bekeltet.hu

A Békéltető Testülethez online vitarendezési fórumként is fordulhat panaszával, az alábbi honlapon keresztül:

https://webgate.ec.europa.eu/odr

A Békéltető Testület eljárása illetékmentes. Az Infinite-Red Kft. ezúton nyilatkozik, hogy a békéltető eljárásban részt vesz, ott vállalja a nyilatkozattételt, ám a Békéltető Testület döntését magára kötelezőnek nem ismeri el, azt csak ajánlásként fogadja el.

A fogyasztóvédelmi hatóság

Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet értelmében a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napjával jogutódlással megszűnt. Az NFH általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint a másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz kerülnek a stratégiai feladatok, például az ellenőrzések szakmai felügyelete, illetve a tárca felügyeli a két fogyasztóvédelmi laboratóriumot, továbbá a magyarországi Európai Fogyasztói Központot. Ezzel egyidejűleg 197 járásban jelenik meg fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatkör, így tehát a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak.
Elérhetőségeket itt találhatnak: http://jarasinfo.gov.hu/.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium elérhetőségei:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Székhely: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.

Minisztériumi épületek: 1011 Budapest, Iskola utca 13. 1011 Budapest, Vám utca 5-7.

Postacím: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.

Központi postafiók címe: 1440 Budapest, Pf. 1.

Telefonszám: +36-1-795-1700

http://fogyasztovedelem.kormany.hu/taxonomy/term/29

A Pest Megyei Kormányhivatal elérhetőségei:

Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Főosztályvezető: Tolna Sándor

Főosztályvezető-helyettes: dr. Koller Edit

Főosztályvezető-helyettes: dr. Szilágyi Tibor

Vezető: Tolna Sándor főosztályvezető

Cím: 1141 Budapest, Komócsy u. 17-19.

Levelezési cím: 1576 Budapest, Pf. 25.

Telefon: (1) 460-2201

E-mail: vezeto.meff@pest.gov.hu

Fogyasztóvédelmi Osztály

Vezetője: dr. Koller Edit főosztályvezető-helyettes, osztályvezető

Cím: 1135 Budapest, Lehel út 43-47.

Levelezési cím: 1399 Budapest, Pf. 661.

Telefon: (1) 236-3937

E-mail: fogyved@pest.gov.hu

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/szervezeti-egysegek/muszaki-engedelyezesi-es-fogyasztovedelmi-foosztaly

Panasza benyújtása előtt kérjük ellenőrizze a fogyasztóvédelmi hatóságok elérhetőségeinek friss adatait! 

Bírósági eljárás: Jogvita esetén az Eladó mindenkori székhelye szerint illetékes, a jogvita eldöntésére hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult eljárni.

Jogvita esetén a hatályos magyar jog rendelkezései irányadóak.